• Gepko Roggeveen  Kunstcentrum "In de kerk"


  50 jaar dienstbaar Athene aan de kunsteducatie  Naar de jubileum pagina
 • Opleidingen

  Gepko Roggeveen

  1. Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam

  Leerling o m van Hildo Krop (stadsbeeldhouwer) en van Paul Citroen (grafiek).
  1e nominatie Prix de Rome voor sculptures; "de 10 plagen van Egypte".
  Verschillende opdrachten voor kerken. (Ruurloo, Barchem, Amsterdam, Lochem)
  Vele exposities schilderijen en tekeningen.
  Lid van de schildersgroep de Onafhankelijken te Amsterdam.
  Eerste atelier op de Heerengracht 413 te Amsterdam. (Start van de zelfstandige tekenschool "Rousseau").
  Werk opgenomen in verschillende vaste collecties (o.a. de Niemeyercollectie).
  Lid Arti et Amicitiae.

  2. Studie kunst- en cultuurgeschiedenis aan de UvA.

  Leerling van o.m. mevrouw prof. Suys Reitsema, de heren prof. Jaffé en prof. van Gelder.

  3. Studie Algemene Psychologie aan de VU.

  (na 4 jaar afgebroken)

  4. Studie Theologie te Kampen.

  (4 jaar) Mettertijd voltooiing aan de VU DV.

  Vervolg biografie
 • Biografie

  Gepko Roggeveen
  TELEVISIE NCRV.
  * Productie, teksten en presentatie van een groot aantal t v programma's gedurende 15 jaar.
  TELEVISIE IKON.
  * Part time medewerker cantatediensten.
  SCHOOLTELEVISIE NCRV.
  * Programma serie Sam-Sam.Productie,teksten en presentatie.
  * VoiceOver verschillende docu's.
  * Tekst geschreven en ingesproken voor de televisiefilm "Kinderen van een mindere God" . ( eervolle vermelding )

  RADIO OMROEP.
  * Hoofdredacteur ( afd. kunst) omroep N.Holland.

  LITERAIRE WERKZAAMHEDEN.
  * Uitgave drie gedichtenbundels.
  * Auteur vele artikelen over kunst en kunsteducatie.
  * Talloze lezingen.
  * Gedichten opgenomen in bloemlezingen.

  BESTUURLIJKE WERKZAAMHEDEN.
  * Adviseur inzake didactisch kunstcurriculum Hoge Scholen aangetrokken door minister van Kemenade.
  * Adviseur bestuur Stichting " de Regenboog", Amsterdam.
  * Lid bestuur Stichting " de Regenboog".
  * Bestuursvoorzitter Stichting " de Regenboog" ,Amsterdam.
  * Adviseur gemeente Amsterdam.
  * Voorzitter college kerkrentmeesters Easterein.

  KUNSTCENTRUM " in de kerk".
  * Organisatie culturele events in eigen kerkgebouw in Easterein.

  BEELDEND KUNSTENAAR.
  * Vele exposities.
  * Verschillende monumentale opdrachten.
  * Werk aangekocht voor verschillende belangrijke verzamelingen.
  * Illustraties voor kinderboeken en tijdschriften.
 • Schilderijen

  Sculptures

  Tekeningen

  Sculptures

  Doopvont in een kerk
  te Ruurlo. Gehakt uit beton met uit
  één plaat geslagen koperen schaal.
  Plastiek gelast metaalschroot. "de Haan". Betonsgrafito voor een jeugdgebouw. Draadplastiek. Gelast
  betondraad voor de
  Sionskerk in Amsterdam.
  "Laat de kinderen tot
  Mij komen". (250h/350 br)

  Schilderijen

  Tekeningen

  Tekeningen

  Schilderijen

  Sculptures

  Tekst bij tekeningen

 • Altzheimer

  Deze prenten maken deel uit van een grotere serie ( 30 ) waarin ouderen die aan Alzheimer lijden in beeld zijn gebracht. Zij werden allen “ naar het leven” getekend in een verzorgingshuis. Ik heb in dit geval bewust de meest eenvoudige materialen gebruik: potlood, houtskool en inkt. Ook kleur ontbreekt.

  Het moesten eenvoudige, respectvolle afbeel-gen worden van mensen die eens tussen ons leefden, nu weg zakten in een voor ons on-bereikbare en ondoordringbare eenzame wereld.

  De hele collectie kan door iedere instantie worden afgeroepen. Zo werden ze geexposeerd in opleidingsinstituten, scholen, kerken en meer. Stichting Alzheimer opende de eerste expositie. Vraag er naar.

  “…..een aangrijpende serie beelden van de vele ouderen onder ons die aan Alzheimer lijden. Met overtuigingskracht overrompelt de bekende schilder,tekenaar en dichter Gepko Roggeveen ons met deze ontroerende beelden. Beelden, die je niet gauw meer zult vergeten. De collectie is de hele maand september in Talant in Heerenveen te zien.” ( de Leeuwarder Courant)

  Altzheimer

  Terug naar tekeningen

 • Gepko Roggeveen

  Kunstcentrum "In de kerk"

 • Kunstcentrum "in de kerk"

   Kerk Easterein

   Doelstellng.

   De kerk als opdrachtgever heeft de kunst in al haar vormen eeuwen lang gestimuleerd.
   In ons geheel gerestaureerd kerkgebouw (1902) willen wij bescheiden deze traditie voortzeten.

   Zo zijn er op het totaal gerestaureerde orgel veel concerten, op onze nieuwe IBACH vleugel niet minder, exposities, optredens van koren, instrumentale concerten, zangavonden en veel meer.
   Zelfs als trouwlocatie is de intieme ruimte erg in trek. Alles op non profit basis.

   Wij ontvangen per jaar ongeveer 300 gasten.

   De akoestiek wordt geroemd door professionals.

   In de nog originele kerkbanken kunnen we per evenement maximaal 70 gasten plaatsen.

   Belangstelling? Stuur ons een e-mail.

   Interieur

 • Interieur

 • Activiteiten

  AGENDA 2013

  Maand April.
  * Zondag 28 – jonge pianisten laten van zich horen. Aanvang 16.30 uur.

  Maand Mei.
  * Aanvang dodenherdenking. In samenwerking Basisschool en Oranjevereniging. Aanvang 19.30.
  Stille tocht.
  * Pianoconcert .
  Aanvang 20.00 uur.

  Maand Juni.
  *12-17-25 repetities Shantykoor. Aanvang 20.00 uur.
  * Zondag 30 juni. Optreden kinderkoren en ochtendconcert. Aanvang 10.30 uur.

  Maanden Juni-Juli en Augustus.
  Ieder weekend open voor Kerkepad van 13.00 tot 17.00 uur.

  Voor particulier gebruik van de kerkruimte neem even contact op.
  Enkele muzikale events zijn nog in voorbereiding.
  Orgelconcert
  Liederenavond.
  Exposities.

 • Jubileum

  1964
  Jubileumjaar
  2014

  50 jaar in dienst van de Kunsteducatie
  Wij starten in januari met een feestelijk uurtje muziek door het befaamde GOUDEN duo

  Martin Mans en Jan Vayne

  Gepko Roggeveen
  Orgel - Vleugel
  i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen (80) en de grote te verwachten toeloop, moeten wij helaas
  uitnodigingen versturen (Brandweervoorschriften).

  Ter gelegenheid van dit feestelijk jaar zal er elke maand een cultureel evenement plaatsvinden.
  De toegang is zoals altijd vrij. Aanvang doorgaans 20:00 uur.

  Februari:Liedavond Joh. de Heer, m.m.v. sopraan, trompet, orgel en vleugel
  Maart:Wandelorgelconcert door Sander van Marion, organist te den Haag.
  April:Concert voor orgel en cello door het duo Peter Wagenaar, organist te Bolsward.
  Mei:
  4 mei officiële herdenking vanuit ons kerkgebouw.
  In de maand mei valt ons jaarlijk Patmos reces.
  Juni:Kinderen tonen vocaal en instrumentaal hun kunnen.
  Juli:Concert saxofoonkwartet (in voorbereiding).
  Augustus:Tekeningen "dementie" Gepko Roggeveen m.m.v. de Altzheimer Stichting.
  September:Pianoconcert.
  Oktober:Concervatoriumstudenten spelen.
  November:Orgelconcert.
  December:Adventsbijeenkomst. Thema: "Kerst in beeld".
  Volg voor meer informatie de week- en dagbladen.


 • Contact

  Gepko Roggeveen Kunstcentrum 'in de kerk'

  Wynserdyk 35
  8734 GE Easterein

  T: 0515 - 333119
  M: 06 - 53641260

  E-mail: groggeveen93@gmail.com